Raport bieżący 220 – WANCI za 09.11.2022 - AgioFunds