Raport bieżący 220 – WANCI za 08.11.2022 - AgioFunds