Raport bieżący 22 – WANCI za 30 01 2020 r. - AgioFunds