Raport bieżący 22 – WANCI za 28.01.2022 - AgioFunds