Raport bieżący 22 – WANCI za 26.01.2022 - AgioFunds