Raport bieżący 22 - WANCI za 25 01 2019 r. - AgioFunds