Raport bieżący 22 – WANCI za 19 11 2019 r. - AgioFunds