Raport bieżący 22 - WANCI za 17 12 2018 r. - AgioFunds