Raport bieżący 22 – WANCI za 16.12.2021 - AgioFunds