Raport bieżący 22 – WANCI za 13 02 2020 r. - AgioFunds