Raport bieżący 22 – WANCI za 08 06 2021 r. - AgioFunds