Raport bieżący 22 – WANCI za 02 02 2021 r. - AgioFunds