Raport bieżący 22 – WANCI za 01.02.2022 - AgioFunds