Raport bieżący 22 – informacja o pokrywaniu kosztów Funduszu przez Towarzystwo - AgioFunds