Raport bieżący 219 – WANCI za 20 10 2020 r. - AgioFunds