Raport bieżący 218 – WANCI za 29 10 2020 r. - AgioFunds