Raport bieżący 218 – WANCI za 22.10.2021 - AgioFunds