Raport bieżący 218 – WANCI za 21.10.2022 - AgioFunds