Raport bieżący 217 – WANCI za 26 09 2019 r. - AgioFunds