Raport bieżący 217 – WANCI za 24.10.2022 - AgioFunds