Raport bieżący 217 – WANCI za 20.10.2022 - AgioFunds