Raport bieżący 217 – WANCI za 08 10 2020 r. - AgioFunds