Raport bieżący 216 – WANCI za 21 10 2020 r. - AgioFunds