Raport bieżący 216 – WANCI za 19.10.2022 - AgioFunds