Raport bieżący 216 – WANCI za 07 10 2020 r. - AgioFunds