Raport bieżący 216 – WANCI za 03.11.2022 - AgioFunds