Raport bieżący 214 – WANCI za 28.10.2022 - AgioFunds