Raport bieżący 214 - WANCI za 24 09 2019 r. - AgioFunds