Raport bieżący 213 – WANCI za 14.10.2022 - AgioFunds