Raport bieżący 213 - informacja o transakcjach uzyskanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR - AgioFunds