Raport bieżący 212 – WANCI za 27.10.2022 - AgioFunds