Raport bieżący 212 – WANCI za 26.10.2022 - AgioFunds