Raport bieżący 212 - WANCI za 23 09 2019 r. - AgioFunds