Raport bieżący 212 – WANCI za 15 10 2020 r. - AgioFunds