Raport bieżący 211 – WANCI za 25.10.2022 - AgioFunds