Raport bieżący 211– WANCI za 22.10.2021 - AgioFunds