Raport bieżący 211 – WANCI za 21.10.2021 - AgioFunds