Raport bieżący 211 - WANCI za 20 09 2019 r. - AgioFunds