Raport bieżący 211 – WANCI za 14 10 2020 r. - AgioFunds