Raport bieżący 210 – WANCI za 29 09 2020 r. - AgioFunds