Raport bieżący 210 – WANCI za 25.10.2022 - AgioFunds