Raport bieżący 210 – WANCI za 24.10.2022 - AgioFunds