Raport bieżący 210 – WANCI za 22.10.2021 - AgioFunds