Raport bieżący 210 – WANCI za 21.10.2021 - AgioFunds