Raport bieżący 210 - WANCI za 19 09 2019 r. - AgioFunds