Raport bieżący 210 – WANCI za 12.10.2021 - AgioFunds