Raport bieżący 210 – WANCI za 11.10.2022 - AgioFunds