Raport bieżący 210 – WANCI za 07 10 2020 r. - AgioFunds