Raport bieżący 21 – zakończenie subskrypcji CI serii A - AgioFunds