Raport bieżący 21 – WANCI za 31.01.2022 - AgioFunds